Svěřte svůj profesní rozvoj do našich rukou!

Nabídka vzdělávacích aktivit

Náš lektorský tým pro vás připravuje pestrou nabídku kurzů, seminářů a workshopů, kterou průběžně zveřejňujeme zde:

Formel Q nové díly integral - dvoudenní seminář (12.-13.11.2020)

Program semináře:

» 1. den: teoretický výklad požadavků Formel Q Nové díly Integral + návaznost na stupně zralosti (RGA)
» 2. den: praktické vyplňování zprávy z auditu 2TP, auditová případová studie, požadavek na D/TLD audit

Cena a platební podmínky:

» cena za oba dny činí 6.500,- Kč bez DPH
» fakturace proběhne po ukončení semináře, fakturovat lze i v eurech
» po připsání platby vám bude vystaveno „Osvědčení o absolvování semináře Formel Q Nové díly Integral“

Místo konání:

» seminář proběhne v sídle naší společnosti v Mladé Boleslavi
» parkovacích míst je dostatek, není třeba rezervovat

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Na vaše přihlášky se těšíme na adrese info@scs-engineering.cz.

Formel Q Konkret + Formel Q Způsobilost - dvoudenní seminář (23.-24.11.2020)

Program semináře:

» 1. den: teoretický výklad požadavků Formel Q Konkret a jejich praktické využití v běžném kontaktu se zákazníkem
» 2. den: teoretický výklad požadavků Formel Q Způsobilost, včetně praktických ukázek dokumentů k auditům požadovaných zákazníky VW Group

Cena a platební podmínky:

» cena za oba dny činí 6.500,- Kč bez DPH
» 10% sleva pro absolventy jiného semináře Formel Q v naší společnosti
» fakturace proběhne po ukončení semináře, fakturovat lze i v eurech
» po připsání platby vám bude vystaveno „Osvědčení o absolvování semináře Formel Q Konkret + Formel Q Způsobilost“

Místo konání:

» seminář proběhne v sídle naší společnosti v Mladé Boleslavi
» parkovacích míst je dostatek, není třeba rezervovat

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Na vaše přihlášky se těšíme na adrese info@scs-engineering.cz.

8D report, analýza kořenových příčin - jednodenní kurz (23.09.2020)

Komu je kurz určen:

» všem, kteří potřebují řešit problémy strukturovaným způsobem
» inženýrům a technikům kvality
» pracovníkům zabývajícím se zlepšováním systémů a procesů
» všem, kteří chtějí poznat 8krokový proces realizace nápravných opatření

Čím vás kurz obohatí:

» rozšíříte si schopnosti v oblasti identifikace problému
» získáte zkušenosti s analýzou problému
» naučíte se řešit konkrétní problémy týmově a optimálně
» naučíte se stanovit rizika pro obdobné problémy
» posílíte svou pozici u zákazníka
» stanete se profesionálním partnerem v oblasti řešení reklamací

Náplň kurzu:

» teoretické představení 8D reportu
» představení jednotlivých kroků 8D reportu, včetně hodnocení klíčových kroků
» principy analýzy vad/problémů
» stanovení nápravných a preventivních opatření
» zpracování 8D reportu, 5x PROČ, Išikawův diagram

Požadavky na vzdělání:

» žádné předchozí zkušenosti ani praxe nejsou vyžadovány

Doplňující informace:

» kurz je veden formou přednášky, praktického cvičení a týmové práce
» cena jednodenního kurzu činí 2 999,- Kč bez DPH
» po splnění závěrečného testu na 75 procent obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Na vaše přihlášky se těšíme na adrese info@scs-engineering.cz.

Vzorkování dle VDA2 - jednodenní kurz (12.10.2020)

Komu je kurz určen:

» inženýrům a technikům kvality
» manažerům kvality
» pracovníkům nákupu, vývoje, logistiky a výroby

Čím vás kurz obohatí:

» seznámíte se s metodikou VDA2 a její návazností na ustanovení norem ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009 týkajících se přípravy hromadné výroby pro automobilový průmysl

Náplň kurzu:

» úvod do problematiky, vymezení pojmů, zkratky
» postup vzorkování v automobilovém průmyslu
» požadavky a úroveň předkládání
» základní požadavky na dokumentaci

Požadavky na vzdělání:

» základní znalost managementu kvality podle IATF 16949
» základní znalost specifických požadavků zákazníků (CSR) pro oblast vzorkování

Doplňující informace:

» kurz je veden formou přednášky a praktického cvičení
» cena jednodenního kurzu činí 3 333,- Kč bez DPH
» cena zahrnuje 2x coffee break (malé občerstvení)
» po splnění závěrečného testu na 75 procent obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Na vaše přihlášky se těšíme na adrese info@scs-engineering.cz.

ISO 9001 VERSUS IATF 16949 - jednodenní kurz (04.12.2020)

Komu je kurz určen:

» všem, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 9001:2015
» všem, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy IATF 16949:2016
» pracovníkům, kteří začínají s budováním systému kvality v oblasti dodávek pro automobilový průmysl

Čím vás kurz obohatí:

» dozvíte se, jaké jsou požadavky na certifikaci dle uvedených norem
» získáte základní povědomí o aplikaci systémové normy ISO 9001 v praxi
» získáte základní povědomí o požadavcích normy IATF 16949 a její vazbě na ISO 9001

Náplň kurzu:

» požadavky normy ISO 9001, terminologie normy ISO 9000
» procesní přístup, důvody budování systému managementu kvality
» současný stav norem a předpisů v systémech kvality
» základní seznámení s požadavky normy IATF 16949 a její vazbě na ISO 9001

Požadavky na vzdělání:

» praxe v automobilovém průmyslu výhodou

Doplňující informace:

» kurz je veden formou přednášky, praktického cvičení a diskuse
» cena jednodenního kurzu činí 4 444,- Kč bez DPH
» cena zahrnuje 2x coffee break (malé občerstvení)
» po splnění závěrečného testu na 75 procent obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Na vaše přihlášky se těšíme na adrese info@scs-engineering.cz.

Harmonizovaná FMEA - jednodenní seminář

Komu je seminář určen:

» metodikům a tvůrcům FMEA
» metodikům a tvůrcům Plánů kontroly a řízení

Čím vás seminář obohatí:

» získáte základní informace o systému analýzy rizik FMEA s ohledem na přijaté normy
» rozšíříte si znalosti o konsekvencích mezi designem, procesem a navazující dokumentací

Náplň semináře:

» vysvětlení pojmů, historie
» princip použití
» základní metodika FMEA dle VDA4/AIAG
» téma harmonizované FMEA
» vztah mezi D FMEA a P FMEA
» vztah mezi P FMEA a KP, práce se speciálními charakteristikami
» praktické případy práce s FMEA

Požadavky na vzdělání:

» základní povědomí o FMEA

Doplňující informace:

» seminář je veden formou přednášky a praktického cvičení
» cena jednodenního semináře činí 4 444,- Kč bez DPH
» cena zahrnuje 2x coffee break (malé občerstvení)
» po uhrazení ceny obdrží účastník osvědčení o absolvování semináře

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Na vaše přihlášky se těšíme na adrese info@scs-engineering.cz.

Prezentační design - jednodenní školení

Komu je školení určeno:

» všem, kteří chtějí umět správně a efektivně komunikovat o tom, čím se profesně zabývají

Jak bude školení vypadat:

Celé školení je primárně postaveno na aktivitách, kterými účastníci procházejí, a postupně se tak učí jednotlivé principy prezentačního designu. Každý pracuje na svém počítači a vytváří pod vedením lektora vlastní snímky, které pak následně konzultuje s ostatními účastníky. Tento postup je přínosný především proto, že v jeho rámci vzniká tvůrčí skupina, v níž se všichni od sebe navzájem inspirují.

Každá část školení je uvedena výkladem, v němž je každý z důležitých konceptů představen, a účastníkům je poskytnuto nutné know how k plynulé aplikaci nových dovedností v praxi.

Obsah školení:

» příprava na tvorbu prezentace
» základní principy grafického designu a jejich implementace do PowerPointu
» vědecké výzkumy a co si z nich můžeme vzít
» práce s obrázky v prezentacích
» tipy na tvorbu graficky atraktivních snímků
» volba kontrastů a práce s pozorností příjemce prezentace

Co si přinést s sebou:

» vlastní notebook s jakoukoli prezentací, na níž účastník pracoval

Datum a místo konání:

» školení proběhne dne 27. dubna 2020 od 9 do 17 hodin v Mladé Boleslavi (Hotel Sand Martin)

Cena školení:

» cena jednodenního školení činí 2 799,- Kč bez DPH

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Na vaše přihlášky se těšíme na adrese info@scs-engineering.cz.

Lektorský tým

Seznamte se s lektory, kteří pro vás vzdělávací aktivity připravují:

Ing. Ondřej Staněk

Profil lektora:

Působí jako konzultant prezentačních dovedností, prezentačního designu a komunikace.

Pomáhá firmám, které chtějí prezentovat své produkty a služby efektivněji, školí obchodníky v oblasti rozpoznání emočních signálů, lži a klamu z mimických pohybů a řeči těla. Poskytuje své služby řečníkům vystupujícím na tuzemských i mezinárodních konferencích.

Formou konzultací a školení pro start-upy spolupracuje s agenturou Czech Invest a s inkubátory Laboratoř Vodafone a ITACA. Působí jako mentor v síti Impact Hub. Pravidelně zasedá v odborných porotách hodnotících nové a inovativní projekty.

Studentům vysokých škol předává své znalosti formou přednášek pro studentské kluby. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze přednáší také rétoriku.

Při práci se svými klienty se opírá o behaviorální psychologii, prvky gamifikace a využívá nejnovějších vědeckých poznatků předních výzkumníků v oblasti sociologie.

Nabídka školení:

ŠKOLENÍ PREZENTAČNÍHO DESIGNU: 27. dubna 2020 od 9 do 17 hodin v Mladé Boleslavi (Hotel Sand Martin)

Zuzana Krčmaříková

Profil lektorky:

» obsah připravujeme

Nabídka kurzů, seminářů a workshopů:

» obsah připravujeme

Jan Plačko

Profil lektora:

» obsah připravujeme

Nabídka kurzů, seminářů a workshopů:

» obsah připravujeme

Nevybrali jste si z naší nabídky? Nevadí!

Své náměty na zajímavé vzdělávací aktivity nám můžete zasílat na info@scs-engineering.cz.
Kurzy, s
emináře a workshopy vám rádi připravíme i na míru.

Naši zákazníci

KONTAKTNÍ ÚDAJE

SCS-Engineering a.s.
Vinecká 317
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

Telefon: +420 702 028 138
E-mail: info@scs-engineering.cz

Skype: scs-engineering
Facebook: scsmladaboleslav

GPS: 50°24'16.470"N 14°53'28.893"E

certifikace

 

 

 

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ